Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεδομένων

Αν αφήσετε δεδομένα στον ιστότοπο, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πληροφοριών.

Προστασία δεδομένων

Διαχείριση ιστότοπουel.techexpertolux.com (εφεξής "η Ιστοσελίδα") δεν μπορεί να μεταφέρει ή να αποκαλύψει πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη (εφεξής "Χρήστης") κατά την εγγραφή και τη χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που περιγράφονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία λειτουργεί ο χρήστης.

Λήψη προσωπικών πληροφοριών

Για επικοινωνία στον ιστότοπο, ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει κάποια προσωπικά στοιχεία. Για να επαληθεύσει τα παρεχόμενα δεδομένα, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει απόδειξη ταυτότητας στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την εξυπηρέτηση και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν στην τράπεζα ή στο σύστημα πληρωμών εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών οφείλεται στη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων στο σύστημα πληρωμών, τις υπηρεσίες τις οποίες ο Χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Προσωπικές πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται από το νόμο ή όταν η διοίκηση θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με μια νομική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που απαιτείται για να συνεργαστεί ο Χρήστης με την Ιστοσελίδα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση, οι πληροφορίες που ο Χρήστης μεταδίδει στην Ιστοσελίδα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους.

Επικοινωνία

Αφού ο Χρήστης αφήσει τα δεδομένα, λαμβάνει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή εγγραφή του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να σταματήσει να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την κατάλληλη υπηρεσία στον Ιστότοπο.

Συνδέσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, την ποιότητα και τις πολιτικές ασφάλειας αυτών των ιστότοπων. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που δημοσιεύονται απευθείας στον ιστότοπο.

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ασφάλεια του λογαριασμού χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αλλαγή ειδοποιήσεων

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι καινοτομίες τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν μόνοι τους τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου.

 

Λουλούδια

Καρπούζι

Δέντρα